• SVM tijdens Corona - Vraag & Antwoord

  6 apr 2020
 • Heel Nederland is momenteel in de ban van de coronacrisis. Het raakt ons privé, zakelijk & in ons voetbal; op 31 maart heeft de KNVB nl. besloten dat het voetbalseizoen niet meer wordt hervat. Dit raakt SVM niet alleen sportief maar ook financieel.

   

  We hebben een aantal vragen en antwoorden verzameld die bij jullie kunnen leven. We hebben hiervoor de veelgestelde vragenlijst van NOC NSF en de KNVB geraadpleegd. Bij nieuwe informatie zullen we de vragen en antwoorden hier aanvullen.

  Voetbal

  1. De competities worden niet meer hervat, wat betekent dit?

  • Dat er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt in de reguliere competitie en in de bekercompetitie.
  • Dit geldt voor mannen, vrouwen en alle jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland.
  • Er worden geen eindstanden bepaald, er promoveren of degraderen geen teams.

  2 Hoe worden de teams voor volgend jaar nu samengesteld? Vinden er selectiewedstrijden plaats? En gaan selectietrainingen nog door?

  • Zolang niet bekend is of- en zo ja wanneer er weer gevoetbald mag worden, kunnen wij geen selectiewedstrijden en selectietrainingen plannen.
  • De TC zal mogelijk op andere wijze (selectie)teams moeten samenstellen of dit aan het begin van het nieuwe seizoen organiseren.
  • Mogelijk komt de KNVB met andere data voor de inschrijving van nieuwe leden (dit is tot nu toe 15 juni), afhankelijk daarvan gaan we de toelating van nieuwe leden organiseren.

  3. Heeft de situatie impact op de voorbereiding op het volgend seizoen?

  • Effect van het besluit van de KNVB is dat het 1ste en 2de team (en alle andere teams) volgend jaar weer in dezelfde klasse spelen. Onze TC heeft gelukkig na de laatste leiders- & trainersbijeenkomst in maart al belangrijke informatie verkregen voor de teamindeling/stafindeling bij senioren en jeugd.

  Financieel effect op de club

  4. Hoe erg wordt SVM financieel geraakt?

  • Het stopzetten van het voetbal en het sluiten van het sportpark heeft ook financiële gevolgen voor SVM. Zo heeft onze kantine geen inkomsten meer omdat de kantine gesloten is. De kantine en ook het bijbehorend terras blijft voorlopig nog gesloten. Sportkantines en terrassen vallen buiten de openstellingsregeling voor de horeca.
  • Verschillende evenementen en toernooien zullen geen doorgang kunnen vinden, zowel in het clubhuis als op het veld. Ook de toernooien in juni en het jeugdkamp in juli gaan niet door.

  5. Op welke gebieden worden kosten bespaard?

  • Het bestuur is onmiddellijk aan de gang gegaan om mogelijke kostenbesparingen in beeld te brengen.
  • We maken gebruik van alle ondersteuning die de overheid biedt. Inmiddels zijn hiervoor aanvragen verstuurd.
  • We zijn met de Gemeente De Bilt in gesprek over het kwijtschelden van de veldhuur maar vooralsnog is onduidelijk of we minder hoeven te betalen.
  • De KNVB heeft al wel besloten de maandelijkse afdracht die clubs moeten betalen voor twee maanden stop te zetten.
  • We zetten activiteiten en werkzaamheden stil waar dat mogelijk is en onderzoeken of we sommige betalingen kunnen uitstellen.
  • Uiteraard doen we nu geen nieuwe eenmalige uitgaven.

   

  6. Hoe zit het met de contributie?

  • De financiële gevolgen die de corona-maatregelen veroorzaken, zullen we met z’n allen moeten dragen; onze club, onze medewerkers, onze partners en onze leden.
  • SVM kan dan ook geen contributie terugbetalen aan haar leden.
  • Als vereniging zijn wij financiële verplichtingen aangegaan voor het hele seizoen, die moeten wij ook nakomen, zelfs als we uitstel krijgen op sommige posten.

  7. Kan ik SVM helpen?

  • Een (heel makkelijk) initiatief is om mee te spelen met de Vriendenloterij voor SVM. Dit kan zowel voor nieuwe als huidige spelers van de Vriendenloterij. De inkomsten voor SVM is ongeveer 75 euro per deelnemer per jaar.  Voor info: sponsorcommissie@svmmaartensdijk.nl.

  8. Huidige status m.b.t. coronabeleid

   

  Vanaf 1 juli is voor alle spelers de 1,5m regel voor zowel trainen en wedstrijden opgeheven. Voor bezoekers, begeleiders en trainers geldt de 1,5 m regel afstand en de hygienemaatregelen nog wel. Vanaf 1/7 tm 18/7 is de kantine op zaterdagmiddag en op woensdagavond open. Natuurlijk wel met de 1,5 m afstand tot elkaar en het desinfecteren van de handen vooraf.

  Heb je ideeën voor SVM in deze moeilijke periode, wil je helpen of heb je vragen?
  Mail dan naar het bestuur op communicatie@svmmaartensdijk.nl.